payoff

Att Sälja

Om Företaget

DAGS FÖR VISNING

Varje affär är unik och kräver en speciellt anpassad marknadsföring. Hög servicenivå innebär att vara tillgänglig och se till era
önskemål samt använda vår erfarenhet och kompetens. Den vanligaste typen av visningar är så kallade öppna visningar där alla
är välkomna. Om ni önskar enskilda visningar där intressenterna måste boka en tid för visning så utför vi naturligtvis det också.
Visnings tiderna annonseras ut i tidningsmedia och på Internet.

BUDGIVNING

Som säljare är det alltid nervöst innan en eventuell budgivning kommer igång. Vi kontaktar intressenterna så snart de öppna
visningarna är klara. Oftast börjar budgivningen dagen efter visning men ibland kan det ta lite längre tid. Det är alltid du som
säljare som bestämmer till vem och till vilket pris du önskar sälja.

KONTRAKTSSKRIVNING

Försäljningen är inte avslutad förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats. Därför försöker vi alltid hitta en tid så snart som
möjligt efter avslutad budgivning eller överenskommelse. Då träffas säljare, köpare och mäklare på vårt kontor.Vi mailar avtalet
och andra dokument som ska undertecknas någon dag före kontraktskrivningen så att båda parter i lugn och ro kan läsa igenom
villkoren. Inom en vecka efter kontraktsskrivning betalas en handpenning på tio procent av köpeskillingen.

TILLTRÄDESDAGEN

Försäljningen avslutas på tillträdesdagen. Då träffas säljare, köpare och mäklaren igen. Oftast träffas vi på vårt kontor eller på köparens
bank. Dessförinnan har vi förberett all kontakt med köparen och säljarens bank. Båda parter undertecknar likvidavräkning och vid
fastighetsköp även köpebrev. Sedan erlägges resterande köpeskilling och eventuell pantsättning löses bort.

EN NÖJD SÄLJARE OCH KÖPARE ÄR EN LYCKAD AFFÄR

Vårt mål är alltid att både köpare och säljare ska vara mycket nöjda. Vår strävan är att få er att tycka vi har gjort ett bra arbete.
Bekräftelsen på det är att ni kommer tillbaka till oss eller har rekommenderat oss till någon av era bekanta. Det är vi mycket
tacksamma för och det ger oss ny inspiration att fortsätta bli ännu bättre. Vi finns där för er även efter avslutad affär.
Ni är alltid välkomna att kontakta oss för såväl ekonomisk som juridisk rådgivning.